Αρχική   

 

 

 

 

 

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ!

Γαστρονομία - Αρχαίο Δράμα - Αρχαία και Βυζαντινή Ζωγραφική - Βυζαντινή Ελλάδα - Ιερή Ιατρική

 
Η λατινική λέξη Artifex είναι πλούσια σε σημασίες. Δηλώνει τον άρτιο τεχνίτη, τον καλλιτέχνη, το δημιουργό, τον εκπαιδευτή και τον επιστήμονα. Artifex είναι ο αριστοτέχνης, αυτός που συνδυάζει, σε κάθε δυνατό πεδίο της ανθρώπινης δραστηριότητας, τη γνώση και την τέχνη, τη θεωρία και την πράξη, τη σοφία και τη μέθοδο, την ιδέα και τη δράση, την αλήθεια και την ομορφιά, τον ορθό σχεδιασμό και την αποτελεσματική υλοποίηση. Για μια εταιρεία όπως η δική μας, δεν θα μπορούσε να υπάρξει πιο κατάλληλη και περιεκτική ονομασία! Καλώς ήρθατε στο θαυμαστό και ανεξάντλητο κόσμο της Artifex...

Η Artifex δραστηριοποιείται στον τομέα της διοργάνωσης συνεδρίων και φεστιβάλ, στον τομέα του θεματικού τουρισμού και στον τομέα της εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού.
Στελεχώνεται από επαγγελματίες μακράς εμπειρίας και πλούσιας τεχνογνωσίας, και συνεργάζεται με πολλούς κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς καθώς και με επιστήμονες και ειδικούς αναγνωρισμένου κύρους.
Καθώς Artifex σημαίνει αριστοτέχνης, στόχος της εταιρείας είναι να παρέχει αριστοτεχνικές υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες και αυξημένες ανάγκες της εποχής μας, ικανοποιώντας και τις πλέον υψηλές προσδοκίες. Επενδύει λοιπόν στην υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και τη διαφοροποίηση, στην καινοτομία και την ευελιξία, στη συνεχή επιμόρφωση και την πελατοκεντρική προσέγγιση.
Η φιλοσοφία της εταιρείας είναι να ανοίγει διαρκώς νέες αγορές και να εμπλουτίζει τις καταξιωμένες ή κορεσμένες με προγράμματα που αποπνέουν ένα ζωογόνο αέρα ανανέωσης! Και η μεθοδολογία της να υλοποιεί ελκυστικές πολιτικές επιβράβευσης για τους πελάτες της, να διαχειρίζεται ορθολογικά τα οικονομικά δεδομένα ώστε να ελαχιστοποιείται το κόστος και να μεγιστοποιείται το όφελος, και να εφαρμόζει πρακτικές σύμπραξης και στρατηγικών συμμαχιών.
Για μας κάθε event, ανεξαρτήτως μεγέθους, είναι ένα μοναδικό δρώμενο που αξίζει να μείνει αξέχαστο. Υπηρετούμε αυτή την επιδίωξη με αξιοπιστία, πληρότητα και υπευθυνότητα.